Myelom är en diagnos.

Men det är viktigt att komma ihåg att du inte är din sjukdom. På den här sidan får du råd som kan vara till stöd när du behöver hitta möjligheterna under din behandling och i din vardag. 

 

 

Denna sida ses bäst i Internet Explorer 10.0 eller senare
© Janssen-Cilag AB 2017 - Senast uppdaterad:06.12.2017
 Denna webbplats är upprättad av Janssen-Cilag AB, som ansvarar för innehållet
 Janssen-Cilag AB * Box 4042 * SE-16904 Solna * Tel: +4686265000
 SMS: +46730120847 * Fax: +4686265100 * Mail: jacse@its.jnj.com 
Den är avsedd för personer bosatta i Sverige