Behandling av myelom

Först när du får symptom och besvär som blodbrist (anemi), skelettförändringar eller njursvikt på grund av din sjukdom inleds en behandling. 

 

Behandling av myelom

Först när du får symptom och besvär som blodbrist (anemi), skelettförändringar eller njursvikt på grund av din sjukdom inleds en behandling. 

Hög M-komponent behandlas främst om myelomet ger symtom.

Det finns en rad behandlingar med såväl traditionella läkemedel, stamcellstransplantation samt stödbehandlingar som din läkare och du och eventuella anhöriga kommer att gå igenom och diskutera.

 

Kronisk sjukdom går att behandla

Målet är att ta bort sjukdomscellerna (plasmacellerna) från benmärgen för att ge utrymme för den normala blodbildningen samt ta bort eventuella plasmocytom, stärka skelettet och när det krävs, behandla njursvikt.

Plasmaceller

Så här följs behandlingen upp

Effekten av myelombehandlingen kontrolleras genom att man mäter mängden M-komponent i blodet eller urinen. Om behandlingen varit effektiv och gett terapisvar, har andelen plasmaceller minskat och därmed mängden M-komponent. Den här mätningen sker regelbundet över tid då mängden M-komponent sjunker rätt långsamt. Efter avslutad läkemedelsbehandling följs sjukdomsförloppet upp med tre – sex månaders intervall.

 

Röntgen

Skelettröntgen sker varje eller vartannat år beroende på vilka skelettförändringar du har. Om du har skelettsymtom som smärtor eller benbrott, tas röntgenbilder givetvis oftare.

 

Riktmärken på effekt

Några riktmärken på effekt

En traditionell läkemedelsbehandling ger ofta en god men relativt begränsad effekt. Den leder sällan till en Complete Response, CR, (fullständigt terapisvar). Vid CR är M-komponenten borta i blodet eller urinen och benmärgen innehåller mindre än 5% plasmaceller. Ofta får man nöja sig med VGPR eller Partiell Respons, PR, (ofullständigt terapisvar) där mängden myelomceller i benmärgen och skelettet minskat, blodkroppsvärden har återställts och symptomen har lindrats. I PR kan man fortfarande se tecken på myelom i blod- eller urinprov samt benmärgsprov.

VGPR betyder att symptomen är borta och att blodvärdena har återställts. Det är nästan lika bra som komplett respons, CR, men känsliga laboratoriemetoder kan hitta små mängder M-komponent i blodet eller urinen. Stamcellstransplantation används i syfte att uppnå CR eller VGPR, som leder till en längre symptomfri tid jämfört med traditionell läkemedelsbehandling.

 

 

Denna sida ses bäst i Internet Explorer 10.0 eller senare | © Janssen-Cilag AB 2020 - Senast uppdaterad:15.06.2020 | Denna webbplats är upprättad av Janssen-Cilag AB, som ansvarar för innehållet | Janssen-Cilag AB * Box 4042 * SE-16904 Solna | Tel: +4686265000 | SMS: +46730120847 | Fax: +4686265100 | Mail: jacse@its.jnj.com | Den är avsedd för personer bosatta i Sverige