För dig som arbetar inom sjukvården

Att få diagnosen multipelt myelom är ett livsomvälvande besked som ger upphov till såväl oro som frågor. På de här sidorna har vi samlat information som patienter och anhöriga kan ta del av när det gäller diagnos och behandling. Informationen är till för att ge stöd och förståelse samt underlättar inför möten med sjukvården.

 

För dig som arbetar inom sjukvården

Att få diagnosen multipelt myelom är ett livsomvälvande besked som ger upphov till såväl oro som frågor. På de här sidorna har vi samlat information som patienter och anhöriga kan ta del av när det gäller diagnos och behandling. Informationen är till för att ge stöd och förståelse samt underlättar inför möten med sjukvården.

Vad är multipelt myelom?

Myelom är en kronisk form av benmärgscancer. Den tillhör gruppen elakartade blodsjukdomar och är näst vanligast efter lymfom.

Myelom står för cirka 10% av samtliga blodcancerformer, och drabbar omkring 600 patienter årligen i Sverige. De som drabbas är vanligen äldre, myelom är ovanligt innan 40 år och förekommer inte alls hos barn.

Målet med behandlingen är att förlänga ditt liv. Det går att stabilisera sjukdomen med få eller inga sjukdomssymptom. Det kan kännas tryggt att veta att forskningen idag är inriktad på att förbättra behandlingsresultatet så att den genomsnittliga livslängden på sikt ökar och att du som drabbats kan uppnå samma livslängd som genomsnittsbefolkningen, trots att sjukdomen inte går att bota.

Fakta om multipelt myelom

Multipelt myelom är en cancersjukdom som uppstår i benmärgen. I benmärgen produceras en typ av vita blodkroppar, så kallade plasmaceller. När dessa omvandlas till tumörceller och börjar dela sig okontrollerat uppstår sjukdomen. Idag lever ungefär 8 000 personer i Norden med multipelt myelom. I Sverige drabbas ungefär 600 personer årligen av sjukdomen.

 

Mer om multipelt myelom Läs om diagnosen

Om multipelt myelom

Lär dig mer om multipelt myelom

Denna sida ses bäst i Internet Explorer 10.0 eller senare | © Janssen-Cilag AB 2020 - Senast uppdaterad:15.06.2020 | Denna webbplats är upprättad av Janssen-Cilag AB, som ansvarar för innehållet | Janssen-Cilag AB * Box 4042 * SE-16904 Solna | Tel: +4686265000 | SMS: +46730120847 | Fax: +4686265100 | Mail: jacse@its.jnj.com | Den är avsedd för personer bosatta i Sverige