Den som får en diagnos känner sig ofta ensam.

Men, det är inte bara den som får en diagnos som drabbas av cancer. Familj, släkt och vänner blir delaktiga. Att finnas till hands, visa omtanke är oerhört viktigt. För de flesta kommer diagnosen som en chock. Hela tillvaron förändras i ett slag.

Följ med till doktorn. Att vara två vid ett besök är ett värdefullt stöd. Ny information kan vara svår att ta till sig i en svår tid. Ett par extra öron och hjälp att komma ihåg fakta och ställa frågor är ovärderligt. Samtal om diagnos, behandling och prognos är lättare att diskutera när ni är fler som tagit del av fakta.

Prata mycket och framförallt, var beredd på att lyssna. Du kan också fungera som en länk till omvärlden. Praktiska saker behöver kanske ses över, både för hemmet och för framtiden.

Det finns olika typer av hemsjukvård för både dig och den som är sjuk. Diskutera med den behandlande läkaren eller distriktssköterskan. Och tänk på att även du som närstående kan behöva avlastning och stöd. Att prata med en kurator eller andra i samma situation kan vara till god hjälp. Fråga på sjukhuset. Du kan även ansöka om vård av anhörig hos Försäkringskassan.

 

Be om hjälp i tid

Kom ihåg att ta hand om dig lite extra. Alla behöver vila, näring, närhet och självvård. Om ilska, hopplöshet, slutenhet och andra negativa känslor dröjer sig kvar kan det vara ett tecken på allvarlig ångest eller depression. Det finns hjälp och behandling som gör skillnad. De flesta sjukhus har en kurator eller annan personal som är utbildade just för att ge stöd i svåra situationer. Vänta inte med att söka hjälp. Ingen ska behöva må psykiskt dåligt.

Läs mer här om stress och depression.

Denna sida ses bäst i Internet Explorer 10.0 eller senare | © Janssen-Cilag AB 2020 - Senast uppdaterad:15.06.2020 | Denna webbplats är upprättad av Janssen-Cilag AB, som ansvarar för innehållet | Janssen-Cilag AB * Box 4042 * SE-16904 Solna | Tel: +4686265000 | SMS: +46730120847 | Fax: +4686265100 | Mail: jacse@its.jnj.com | Den är avsedd för personer bosatta i Sverige