För dig som patient

Att få diagnosen multipelt myelom kommer för många som ”en blixt från klar himmel” och ger upphov till såväl oro som frågor. 

 

För dig som patient

Att få diagnosen multipelt myelom kommer för många som ”en blixt från klar himmel” och ger upphov till såväl oro som frågor. 

Att leva med multipelt myelom

På de här sidorna får du information som kan guida dig genom diagnos och behandling. Du får kunskap som underlättar inför möten med sjukvården, så att du enklare kan förstå vad läkare och sjukvårdspersonal pratar om samt stöd för frågor som kan uppstå. Du hittar också förklaringar på facktermer och svåra ord i ordlistan.

Vad är multipelt myelom?

Myelom är en kronisk form av benmärgscancer. Den tillhör gruppen elakartade blodsjukdomar och är näst vanligast efter lymfom.

Myelom står för cirka 10% av samtliga blodcancerformer, och drabbar omkring 600 patienter årligen i Sverige. De som drabbas är vanligen äldre, myelom är ovanligt före 40 års ålder och förekommer inte alls hos barn.

Målet med behandlingen är att förlänga ditt liv. Det går att stabilisera sjukdomen med få eller inga sjukdomssymptom. Det kan kännas tryggt att veta att forskningen idag är inriktad på att förbättra behandlingsresultatet så att den genomsnittliga livslängden på sikt ökar och att du som drabbats kan uppnå samma livslängd som genomsnittsbefolkningen, trots att sjukdomen inte går att bota.

Fakta om multipelt myelom

Multipelt myelom är en cancersjukdom som uppstår i benmärgen. I benmärgen produceras en typ av vita blodkroppar, så kallade plasmaceller. När dessa omvandlas till tumörceller och börjar dela sig okontrollerat uppstår sjukdomen. Idag lever ungefär 8 000 personer i Norden med multipelt myelom. I Sverige drabbas ungefär 600 personer årligen av sjukdomen.

 

Mer om multipelt myelom Läs om diagnosen

Om multipelt myelom

Lär dig mer om multipelt myelom

Denna sida ses bäst i Internet Explorer 10.0 eller senare | © Janssen-Cilag AB 2020 - Senast uppdaterad:15.06.2020 | Denna webbplats är upprättad av Janssen-Cilag AB, som ansvarar för innehållet | Janssen-Cilag AB * Box 4042 * SE-16904 Solna | Tel: +4686265000 | SMS: +46730120847 | Fax: +4686265100 | Mail: jacse@its.jnj.com | Den är avsedd för personer bosatta i Sverige