I benmärgen produceras en typ av vita blodkroppar, så kallade plasmaceller. När dessa omvandlas till tumörceller och börjar dela sig okontrollerat uppstår sjukdomen. Idag lever ungefär 8 000 personer i Norden med multipelt myelom. I Sverige drabbas ungefär 600 personer årligen av sjukdomen.

Denna sida ses bäst i Internet Explorer 10.0 eller senare
© Janssen-Cilag AB 2017 - Senast uppdaterad:06.12.2017
 Denna webbplats är upprättad av Janssen-Cilag AB, som ansvarar för innehållet
 Janssen-Cilag AB * Box 4042 * SE-16904 Solna * Tel: +4686265000
 SMS: +46730120847 * Fax: +4686265100 * Mail: jacse@its.jnj.com 
Den är avsedd för personer bosatta i Sverige