Vanliga frågor och svar

Nej, det är en kromosom- och genförändring som uppstår med tiden, de är inte medfödda.
Myelom är en kronisk form av benmärgscancer. Den tillhör gruppen elakartade blodsjukdomar och är näst vanligast efter lymfom. 
De som drabbas är vanligen äldre, myelom är ovanligt innan 40 år och förekommer inte alls hos barn.
Det är individuellt och beror på ålder samt när sjukdomen diagnostiserats. Det finns flera olika behandlingsalternativ om sjukdomen återkommer. 
Det är helt individuellt beroende på när sjukdomen upptäcks, vilket stadium den är i samt patientens ålder och övriga hälsa. Behandlingen går ut på att lindra symtom samt förlänga livet så länge som möjligt. Det är en kronisk sjukdom.
En behandlingsplan sker alltid individuellt, men risken för livshotande komplikationer ökar vid hög ålder. 
Håravfall är vanligt vid medicinering. Håret växer ut efter ca tre månader.

Lär dig mer om multipelt myelom

Att leva med myelom

Ta del av fakta och råd som kan vara till hjälp i vardagen.

Denna sida ses bäst i Internet Explorer 10.0 eller senare | © Janssen-Cilag AB 2020 - Senast uppdaterad:15.06.2020 | Denna webbplats är upprättad av Janssen-Cilag AB, som ansvarar för innehållet | Janssen-Cilag AB * Box 4042 * SE-16904 Solna | Tel: +4686265000 | SMS: +46730120847 | Fax: +4686265100 | Mail: jacse@its.jnj.com | Den är avsedd för personer bosatta i Sverige