Att på egen hand ta reda på mer om sjukdomen och hur den behandlas kan vara svårt.

Din läkare och sjuksköterska är den bästa informationskällan när det gäller just dig och din behandling. Ta hjälp av frågelistorna så är det lättare att komma få svar på dina frågor.

 

Före behandlingen

 • Hur utbredd är min myelom och vad innebär det i mitt fall?
 • Vilka behandlingsalternativ har jag?
 • Vad rekommenderar ni och varför? Vilka är fördelarna?
 • Vilka risker eller biverkningar har de behandlingar ni föreslår?
 • Rekommenderar ni att inleda behandling nu eller vänta till senare?
 • Finns det några andra tänkbara behandlingsmetoder för den typ av myelom jag har?
 • Kommer behandlingen att vara smärtsam?
 • Hur gör jag för att kontakta sjukvårdspersonal utanför kontorstid och när ska jag ringa?
 • Plats för egna frågor och anteckningar:_________________________________

 

Under och efter behandling

 • När du och din läkare har kommit fram till ett behandlingsalternativ behöver du veta vad du kan förvänta dig och vad du ska vara uppmärksam på.
 • Hur kommer jag att märka om behandlingen fungerar?
 • Finns det något mer jag kan göra för att hantera biverkningarna?
 • Finns det några symptom som jag ska informera er om direkt?
 • Behöver jag äta en specialdiet under och efter behandlingen?
 • Hur ofta behöver jag genomgå uppföljande undersökningar? Vad händer när sjukdomen blir mer aktiv igen?
 • Kommer jag att behöva genomgå fler röntgenundersökningar i framtiden?
 • Vilka blodprov behöver tas?
 • Vilka alternativ har jag om sjukdomen kommer tillbaka?
 • Kommer jag att få ärr?
 • Plats för egna frågor och anteckningar:_________________________________

 

Klicka här för att ladda ner och skriva ut frågelistorna (pdf)

Denna sida ses bäst i Internet Explorer 10.0 eller senare | © Janssen-Cilag AB 2020 - Senast uppdaterad:15.06.2020 | Denna webbplats är upprättad av Janssen-Cilag AB, som ansvarar för innehållet | Janssen-Cilag AB * Box 4042 * SE-16904 Solna | Tel: +4686265000 | SMS: +46730120847 | Fax: +4686265100 | Mail: jacse@its.jnj.com | Den är avsedd för personer bosatta i Sverige