Förutom benmärgen undersöks också blodets antikroppar, immunoglobuliner.

Myelomcellerna producerar antikroppar, precis som friska plasmaceller. Vid myelom producerar de elakartade plasmacellerna en enda typ av antikropp, som då ökar i blodet. Den kallas för M-komponent och kan lätt undersökas med vanliga laboratorieprov. M-komponenten är en antikropp vanligtvis av klass lgG eller lgA.

 

Myelom med lätta kedjor

Ibland producerar myelomcellerna inte kompletta antikroppar. De här delarna kallas lätta kedjor. Lätta kedjor utsöndras i urinen och finns bara i en liten mängd i blodet. Vid myelom med lätta kedjor mäts M-komponenten, som myelomcellerna utsöndrar, genom urinprov. Det här mäts genom att patienten samlar urin under ett dygn (dygnsurin). Lätta kedjor som utsöndras i urinen kan samlas i njurarna, där de kan täppa till de små njurgångarna vilket leder till njursvikt. Det går också att mäta lätta kedjor i blodet.

 

Skelettet röntgas

Vid myelom tar man vanligen röntgenbilder av skelettet, eftersom de sjuka myelomcellerna produceras i benmärgen som finns i skelettet. Rutinmässigt brukar man göra en så kallad lågdos datortomografi så man kan se och bedöma hela skelettet.

Denna sida ses bäst i Internet Explorer 10.0 eller senare | © Janssen-Cilag AB 2020 - Senast uppdaterad:15.06.2020 | Denna webbplats är upprättad av Janssen-Cilag AB, som ansvarar för innehållet | Janssen-Cilag AB * Box 4042 * SE-16904 Solna | Tel: +4686265000 | SMS: +46730120847 | Fax: +4686265100 | Mail: jacse@its.jnj.com | Den är avsedd för personer bosatta i Sverige