Orsaker till myelom

Det är inte helt klarlagt vad som orsakar myelom. Förmodligen är det samspelet mellan flera olika faktorer som får sjukdomen att bryta ut.

 

Orsaker till myelom

Det är inte helt klarlagt vad som orsakar myelom. Förmodligen är det samspelet mellan flera olika faktorer som får sjukdomen att bryta ut.

Myelom utgår från en typ av vita blodkroppar som kallas plasmaceller.

Plasmacellerna finns framför allt i benmärgen. Deras normala funktion är att tillverka antikroppar, immunglobuliner, mot bland annat virus och bakterier.

Vid myelom sker en tumöromvandling av en plasmacell som sedan förökar sig i benmärgen. Dessa plasmaceller bildar ett specifikt immunglobulin som kan ses i blodet, en så kallad M-komponent. Men det finns även myelom som inte bildar några immunglobuliner eller enbart ett inkomplett immunglobulin som kan påvisas i urinen.

Denna sida ses bäst i Internet Explorer 10.0 eller senare | © Janssen-Cilag AB 2020 - Senast uppdaterad:15.06.2020 | Denna webbplats är upprättad av Janssen-Cilag AB, som ansvarar för innehållet | Janssen-Cilag AB * Box 4042 * SE-16904 Solna | Tel: +4686265000 | SMS: +46730120847 | Fax: +4686265100 | Mail: jacse@its.jnj.com | Den är avsedd för personer bosatta i Sverige