Stamcellstransplantation

Eftersom de flesta stamceller finns i benmärgen måste man flytta stamcellerna från benmärgen till blodomloppet innan de samlas in. 

 

Stamcellstransplantation

Eftersom de flesta stamceller finns i benmärgen måste man flytta stamcellerna från benmärgen till blodomloppet innan de samlas in. 

Under den här tiden används även cellgifter samt blodcellsstimulerande hormoner. Den här processen kallas mobilisering.

 

Stamceller från blodomloppet samlas in

Under en till två dagar samlas stamceller in från blodet. Det har vissa fördelar jämfört med att samla in stamceller från benmärgen. Till exempel behövs ingen allmän smärtlindring (anestesi), vid den här insamlingsmetoden. Det kan dessutom ofta göras inom öppenvården, vilket innebär att man inte måste stanna på sjukhuset över natten.

 

Bearbetning och frysförvaring

Stamcellerna bearbetas i ett laboratorium, frysförvaras och sparas till dess att de behövs. Allogena stamceller fordrar normalt inte denna åtgärd eftersom de samlas in strax före transplantationen.

 

Cellgiftsbehandling med hög dos

När stamcellerna samlats in och kontrollerats kan transplantationen planeras. En tid efter insamlingen får patienten cellgiftsbehandling med hög dos. Den högre cellgiftsdosen är avsedd att förstöra cancerceller mer effektivt än vid vanlig cellgiftsbehandling.

 

Infusion

Ett par dagar efter avslutad cellgiftsbehandlingen med hög dos, transplanteras eller överförs de lagrade stamcellerna (eller de nyligen insamlade allogena stamcellerna) genom infusion till patientens blodomlopp. Infusionsprocessen påminner om en blodtransfusion.

 

Engraftment och återhämtning

Under de första dagarna efter transfusionen migrerar de transplanterade stamcellerna till benmärgen och inleder processen med att producera nya blodkroppar, en process som kallas engraftment eller anslag. Stamcellerna börjar producera nya blodkroppar inom 12 till 15 dagar efter infusion. Det tar cirka 2 till 6 veckor att återgå till normala blodkroppsnivåer.

 

 

Denna sida ses bäst i Internet Explorer 10.0 eller senare | © Janssen-Cilag AB 2020 - Senast uppdaterad:15.06.2020 | Denna webbplats är upprättad av Janssen-Cilag AB, som ansvarar för innehållet | Janssen-Cilag AB * Box 4042 * SE-16904 Solna | Tel: +4686265000 | SMS: +46730120847 | Fax: +4686265100 | Mail: jacse@its.jnj.com | Den är avsedd för personer bosatta i Sverige